De AWN Flevoland is ....

AWN Flevoland is afdeling 21 van de AWN Nederlandse Archeologievereniging. De afdeling betreft de gehele provincie Flevoland het geen een groot gebied is.

Oorspronkelijk was de afdeling gehuisvest in de pastorie op Schokland. Sinds 2005 is de afdeling gehuisvest in museum Batavialand in Lelystad.

De activiteiten van de leden zijn o.a.: veldverkenningen op de akkers in de polders, deelnemen aan opgravingen, verwerking van vondstmateriaal, historisch onderzoek e.d..

Via de ArcheoHotspot, open dagen, tentoonstellingen, lezingen en symposia proberen we ook de kennis van ons erfgoed over te brengen op het grote publiek.

Via diverse opgravingen waar leden van AWN Flevoland aan mee hebben gewerkt komt steeds meer informatie “boven water”. Enkele van deze opgravingen zijn onder andere:

A27/Hoge Vaart – 1996
A6/Emmeloord – 1999/2000
Almere Hout – 2003
S2/Swifterbant – 2004
S4/Swifterbant – 2005
S4/Swifterbant – 2006
S4/Swifterbant – 2007
Informatie en fotoboeken van deze opgravingen worden zo mogelijk op de website geplaatst en zijn voor leden toegankelijk. AWN Flevoland neemt deel aan de opgravingen via veldcursussen om de leden extra kennis bij te brengen. Deze cursussen worden gefinancierd door de Provincie Flevoland.

Lid worden?

Ben jij nieuwsgierig naar het verhaal onder de grond, wil je weten wat er in jouw regio gevonden is. De AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie – is er voor iedereen.