Algemene ledenvergadering

20 April 2024 @ 13:30 - 16:00

Datum: 20 april 2024
Agenda Algemene Ledenvergadering AWN afdeling Flevoland

Plaats: museum Batavialand – Lelystad

Ontvangst: 13:30 uur; aanvang: 14:00 uur

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 mei 2022
4. Verslag van de voorzitter
5. Financiële verantwoording
Verslag van de penningmeester over 2022 – 2023
Verslag van de kascontrolecommissie over 2022 – 2023
Décharge van de penningmeester
Begroting 2024
Benoeming kascontrolecommissie 2024
8.Aftreden en benoemen bestuurleden / rooster van aftreden 2024
9.Activiteiten in 2024
. samenwerking
10.Rondvraag
11.Sluiting

Share this event:

Agenda

  • 13:30
    Algemene ledenvergadering

Details

  • Date: 20 April 2024
  • Time: 13:30 - 16:00
  • Categories: Agenda