Duik in de geschiedenis van Almere!

  • 25 April 2024 @ 19:30 - 21:30
Datum: 25 april 2024 Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) Locatie: Casa Casla, Weerwaterplein 3, Almere Toegang is gratis, maar vergeet je niet vóóraf aan te melden via erfgoed@almere.nl Duik in de geschiedenis van...

Algemene ledenvergadering

  • 20 April 2024 @ 13:30 - 16:00
Datum: 20 april 2024 Agenda Algemene Ledenvergadering AWN afdeling Flevoland Plaats: museum Batavialand – Lelystad Ontvangst: 13:30 uur; aanvang: 14:00 uur 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. No...

Archeologisch spreekuur

  • 5 April 2024 @ 13:00 - 6 December 2024 @ 16:00
Elke eerste vrijdag van de maand is er van 13.00 tot 16.00 uur archeologisch spreekuur in de ArcheoHotspot in Batavialand. AWN leden doen samen met archeologen van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten onderzoek naar archeologi...