Agendapunten AWN afdeling Flevoland

Doedagen vinden plaats op vrijdag in de AWN-werkruimte achter de ArcheoHotspot in museum Batavialand in Lelystad.

AWN-leden hebben de mogelijkheid mee te werken in de ArcheoHotspot.

Op de woensdagmiddag en op de vrijdag.

Veldverkenning Kuinderbos

Medio februari vindt er een veldverkenning plaats in de Noordoostpolder