Agenda

De vrijdagen zijn doorgaans de doe-dagen in de AWN-werkruimte in Museum Batavialand. Ieder lid van onze afdeling is van harte welkom om mee te doen bij bijv. residu uitzoeken, scherven determineren of in boeken te rechercheren.