Vereniging

Geologie

Flevoland is gewonnen uit het water, dat weten we allemaal.
Maar wat daaraan vooraf ging beseft waarschijnlijk niet iedereen.
In de diepe ondergrond van Flevoland bevinden zich heel oude aardlagen.
De geologie houdt zich hier vooral mee bezig.

In de ijstijden met grote ijskappen waar veel water in is opgeslagen is de zeespiegel sterk gedaald.
Grote delen van de Noordzee en dus ook Flevoland zijn droge landschappen met daardoorheen rivieren om smeltwater af te kunnen voeren.
In de tussenijstijden komen hier fauna’s voor die de meeste mensen wel aanspreken met onder andere mammoet, neushoorn, reuzenhert, rendier, eland, bever en zelfs nijlpaarden.
Door de “rijkdom” aan wild komt ook de mens naar dit gebied toe en dat is eigenlijk het moment wanneer het voor de archeologie interessant wordt.

Steentijd

De eerste mensen die in dit gebied rondtrekken zijn echte jagers/verzamelaars.
Ze volgen het wild en jagen er op met wapens van hout, bot en steen.
Van hen wordt sporadisch materiaal teruggevonden omdat het over een groot gebied verspreid is en veel materiaal door natuurlijke invloeden weer verloren is gegaan.

Meer vondsten worden gedaan wanneer de mensen zich langere tijd op een plek vestigen.
In eerste instantie zijn dit de jachtkampjes die langere tijd achtereen in gebruik zijn.
Hierdoor krijg je concentraties van materiaal.
Ook de vuurplaatsen blijven nogal eens bewaard als een verkleuring in de grond.

Wanneer de mensen aardewerk gaan produceren is er nog meer materiaal dat bewaard kan blijven.
Organisch materiaal gaat namelijk veel verloren door zuurstof, zuren en andere invloeden.
Doordat na de ijstijden de zeespiegel weer is gestegen is langzamerhand het land “verdronken”.
Hierbij werden echter wel veel van de bewoningssporen afgedekt met lagen klei die zorgde voor een goede conservering.

Archeologie

Via diverse opgravingen waar leden van AWN Flevoland aan mee hebben gewerkt komt steeds meer informatie “boven water”. Enkele van deze opgravingen zijn onder andere:

A27/Hoge Vaart – 1996
A6/Emmeloord – 1999/2000
Almere Hout – 2003
S2/Swifterbant – 2004
S4/Swifterbant – 2005
S4/Swifterbant – 2006
S4/Swifterbant – 2007
Informatie en fotoboeken van deze opgravingen worden zo mogelijk op de website geplaatst en zijn voor leden toegankelijk. AWN Flevoland neemt deel aan de opgravingen via veldcursussen om de leden extra kennis bij te brengen. Deze cursussen worden gefinancierd door de Provincie Flevoland.

Scheepsarcheologie

Voor scheepsarcheologie, hetgeen het meer recente verleden betreft, kan men het best naar de website van het NISA gaan (zie links).

Lid worden?

Ben jij nieuwsgierig naar het verhaal onder de grond, wil je weten wat er in jouw regio gevonden is. De AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie – is er voor iedereen.